Projekty


Naším cílem je intenzivněji participovat na projektech kolaborativního výzkumu v účinné spolupráci s různými výzkumnými a podnikatelskými subjekty, které propojují zájmy výzkumného sektoru, aplikačního sektoru a společnosti jako celku.

Realizované projekty


Vývoj pohodnné jednotky pro otáčky 18 tisíc RPM
CCOE, ČVUT


Začátek: 01 01. 2024
Konec: 30. 06. 2026

Cílem projektu je pomocí aktivit VaV vytvořit 3 prototypy vrtulových jednotek, přičemž proudové řízení výkonu při využití kapacitorů umožní zlepšení rozběhové charakteristiky motoru a přitom udržení proudové zátěže zdroje.

Pokročilý SW pro prediktivní řízení spotřeby energie v decentralizovaných energetických soustavách
Východočeská energie, ČVUT

Začátek: 01. 01. 2024
Konec: 30. 06. 2026

Cílem projektu je IT řešení pro řízení energetických zdrojů na straně spotřeby s predikcí za pomoci SW nástrojů, s prvky umělé inteligence nebo za pomoci neuronových sítí.

AI podporovaná detekce a predikce kardiovaskulárních rizik z obrazu očního pozadí
Aireen, ČVUT, 1. lékářská fakulta UK

Začátek: 01. 01. 2024
Konec: 31. 12. 2025

Cílem projektu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče společnosti Aireen prostřednictvím vytvoření SW zdravotnického prostředku pro screening chronických diagnóz ze snímků očního pozadí.

VaV digitálního otoskopu a software platformy pro digitální obsluhu zařízení, automatizované vyhodnocení zobrazovací metody a telemedicínu
IT Serve, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 1. lékářká fakulta UK

Začátek: 01. 01. 2023
Konec: 30. 06. 2025

Cílem projektu je zjednodušení procesu vyšetření / diagnostiky pacientů s onemocněním zevního zvukovodu, bubínku a středouší. Projekt pomůže zlepšit zdraví obyvatel ČR a dalších států prostřednictvím zvýšení kvality a dostupnosti péče v oblasti otorhinolaryngologie a foniatrie.

IIS zdravotník-pacient
Medoro, ČVUT

Začátek: 01. 01. 2023
Konec: 31. 12. 2025

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj vytvoření moderní IT platformy (software) zajišťující funkci ambulantního informačního systému (AIS) propojeného s řešením digitální kliniky, respektive vzdálené péče.

Safetica - VaV hybridní bezpečnosti dat se ZERO TRUST přístupem
Safetica, Kiwi.com

Začátek: 01. 01. 2023
Konec: 30. 06. 2024

Cílem projektu projektu je prostřednictvím VaV nového konceptu hybridní bezpečnosti dat se ZERO TRUST přístupem vyvinout unikátní software, který bude na datovou bezpečnost aplikovat nejmodernější bezpečnostní přístupy kolem Zero trust, vyvinutý pro moderní antivirový segment a moderní identity management.

VaV software pro konsolidaci a algoritmické vytěžení velkých dat
Kiwi.com


Začátek: 15. 01. 2020
Konec: 30. 09. 2023

Předmětem projektu je výzkum a vývoj software, který využívá algoritmů pro konsolidaci a vytěžení velkých dat (big data) v segmentu mezinárodní přepravy osob.

Aplikace eMan - VaV automatizovaných pokladen a příslušenství pro gastroprovoz
eMan

Začátek: 01. 02. 2021
Konec: 31. 05. 2023

Projekt řeší automatizaci větších gastro provozů, kdy vytváří unikátní systém pokladního boxu, chytrých RFID táců a váhových systémů pro zajištění bezproblémového chodu větších jídelních provozů pro minimálně 500 osob. Jak je patrné i z doložených "letter of interest", o výsledné řešení je zájem i mezi velkými hráči na trhu gastro trhu v ČR.

Aplikace eMan
eMan

Začátek: 15. 01. 2020
Konec: 31. 12. 2023

Hlavním cílem projektu je pomocí VaV činností dosáhnout kvalitativně nových parametrů/vlastností koncepčně nového prototypu/produktu, majících zásadní vliv na jeho vývoj a následně nasazení a úspěšnost na globálních trzích.

VaV otočné paletizace a vezené robotické výměny nástrojů
Fermat Stroje Lipník

Začátek: 01. 04. 2021
Konec: 31. 05. 2023

Předmětem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu prototypy rychlé otočné paletizace ke stroji WFC 10 CNC a vezené robotické výměny nástrojů k ložovým strojům FERMAT, které budou po ukončení realizace projektu uveden na trh.

VaV speciální brusky s programovatelným řízením natáčení brousícího vřeteníku
Fermat Machine Tool

Začátek: 01. 04. 2021
Konec: 31. 05. 2023

Předmětem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu prototypu CNC Univerzální hrotové brusky s programovatelným řízením natáčení brousícího vřeteníku, který bude po ukončení realizace projektu uveden na trh.

VaV technologického řešení pro cestování na základě předplatného
Kiwi.com

Začátek: 01. 02. 2021
Konec: 31. 05. 2023

Předmětem projektu je výzkum a vývoj technologického řešení, které umožní poskytování zcela nových služeb v oblasti cestovního ruchu. Výsledek projektu umožní disrupci na globálním trhu cestovního ruchu změnou z tradičního transakčního obchodního modelu do zcela nového způsobu obchodování.