Projekty


Naším cílem je intenzivněji participovat na projektech kolaborativního výzkumu v účinné spolupráci s různými výzkumnými a podnikatelskými subjekty, které propojují zájmy výzkumného sektoru, aplikačního sektoru a společnosti jako celku.

Realizované projekty


VaV software pro konsolidaci a algoritmické vytěžení velkých dat


Začátek: 15/01/2020
Konec: 30/09/2023

Předmětem projektu je výzkum a vývoj software, který využívá algoritmů pro konsolidaci a vytěžení velkých dat (big data) v segmentu mezinárodní přepravy osob.

Aplikace eMan

Začátek: 15/01/2020
Konec: 31/12/2023

Hlavním cílem projektu je pomocí VaV činností dosáhnout kvalitativně nových parametrů/vlastností koncepčně nového prototypu/produktu, majících zásadní vliv na jeho vývoj a následně nasazení a úspěšnost na globálních trzích.

IIS zdravotník-pacient

Začátek: 01/01/2023
Konec: 31/12/2025

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj vytvoření moderní IT platformy (software) zajišťující funkci ambulantního informačního systému (AIS) propojeného s řešením digitální kliniky, respektive vzdálené péče.

VaV otočné paletizace a vezené robotické výměny nástrojů

Začátek: 01/04/2021
Konec: 31/05/2023

Předmětem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu prototypy rychlé otočné paletizace ke stroji WFC 10 CNC a vezené robotické výměny nástrojů k ložovým strojům FERMAT, které budou po ukončení realizace projektu uveden na trh.

VaV speciální brusky s programovatelným řízením natáčení brousícího vřeteníku

Začátek: 01/04/2021
Konec: 31/05/2023

Předmětem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu prototypu CNC Univerzální hrotové brusky s programovatelným řízením natáčení brousícího vřeteníku, který bude po ukončení realizace projektu uveden na trh.

VaV technologického řešení pro cestování na základě předplatného

Začátek: 01/02/2021
Konec: 31/05/2023

Předmětem projektu je výzkum a vývoj technologického řešení, které umožní poskytování zcela nových služeb v oblasti cestovního ruchu. Výsledek projektu umožní disrupci na globálním trhu cestovního ruchu změnou z tradičního transakčního obchodního modelu do zcela nového způsobu obchodování.

VaV digitálního otoskopu a software platformy pro digitální obsluhu zařízení, automatizované vyhodnocení zobrazovací metody a telemedicínu

Začátek: 01/01/2023
Konec: 30/06/2025

Cílem projektu je zjednodušení procesu vyšetření / diagnostiky pacientů s onemocněním zevního zvukovodu, bubínku a středouší. Projekt pomůže zlepšit zdraví obyvatel ČR a dalších států prostřednictvím zvýšení kvality a dostupnosti péče v oblasti otorhinolaryngologie a foniatrie.

Safetica - VaV hybridní bezpečnosti dat se ZERO TRUST přístupem

Začátek: 01/01/2023
Konec: 30/06/2024

Cílem projektu projektu je prostřednictvím VaV nového konceptu hybridní bezpečnosti dat se ZERO TRUST přístupem vyvinout unikátní software, který bude na datovou bezpečnost aplikovat nejmodernější bezpečnostní přístupy kolem Zero trust, vyvinutý pro moderní antivirový segment a moderní identity management.

Aplikace eMan - VaV automatizovaných pokladen a příslušenství pro gastroprovoz

Začátek: 01/02/2021
Konec: 31/05/2023

Projekt řeší automatizaci větších gastro provozů, kdy vytváří unikátní systém pokladního boxu, chytrých RFID táců a váhových systémů pro zajištění bezproblémového chodu větších jídelních provozů pro minimálně 500 osob. Jak je patrné i z doložených "letter of interest", o výsledné řešení je zájem i mezi velkými hráči na trhu gastro trhu v ČR.