VaV digitálního otoskopu
a software platformy pro digitální obsluhu zařízení, automatizované vyhodnocení zobrazovací metody a telemedicínu

Cílem projektu je zjednodušení procesu vyšetření / diagnostiky pacientů
s onemocněním zevního zvukovodu, bubínku a středouší. Specifickým cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti uchazeče-koordinátora prostřednictvím dokončení výzkumu a vývoje světově unikátní kombinace technologií prototypu digitálního otoskopu a software platformu pro digitální obsluhu, automatizované vyhodnocení zobrazovací metody
s využitím principů umělé inteligence a usnadnění konzultace s ORL specialistou.

Subjekt projektu

IT serve, s.r.o.

Kód projektu

FW06010468

Datum dokončení

30.06.2025

Partneři výzkumu

Přínos projektu

Projekt pomůže zlepšit zdraví obyvatel ČR a dalších států prostřednictvím zvýšení kvality a dostupnosti péče v oblasti otorhinolaryngologie a foniatrie a zároveň posílí využití principů telemedicíny v praxi.