Digitální technologie pro lepší budoucnost


Jsme výzkumná platforma participující na realizaci projektů přínosných pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické výzvy.

Platforma pro experty a spolupráci

Prostřednictvím našich aktivit se podílíme na rozvoji výzkumně-vývojového ekosystému, který podporuje znalostně intenzivní podniky a projekty.

Přispíváme ke zlepšení konkurenceschopnosti nejen českých firem, jejich propojení s akademickou sférou a dalšími výzkumnými pracovišti. Nejsme svázáni složitou byrokracií velkých institucí.

let od založení

různých expertíz

řešených projektů

sítí spolupráce

Mezioborová znalostní platforma

Síť technologických partnerů

Využití vývojových a laboratorních kapacit

Efektivní řešení projektů

Zprostředkování odborných konzultací

Partnerství pro udržitelnou budoucnost

Kontaktujte nás

Mgr. Jaromír Hanzal

Ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT). Ve své práci vytrvale podporuje propojování akademické
a podnikové sféry a popularizaci kolaborativních projektů. Podílel se na vybudování několika inovačních infrastruktur.

+420732737030

Ing. Jan Novák

Softwarový inženýr, IT konzultant a lektor působící v startupovém prostředí. V rámci sítě pražských inkubátorů a akcelerátorů svými aktivitami přispívá k inovačnímu potenciálu začínajících podniků v oblasti vývoje, SW a HW, zejména v oblasti MetTech a IOT.

+420603267873

Společně tvoříme svět,
ve kterém se lépe žije