VaV otočné paletizace a vezené robotické výměny nástrojů

Předmětem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu prototypy rychlé otočné paletizace ke stroji WFC 10 CNC a vezené robotické výměny nástrojů k ložovým strojům FERMAT, které budou po ukončení realizace projektu uveden na trh.

Subjekt projektu

FERMAT STROJE LIPNÍK s.r.o.

Kód projektu

EG20_321/0024997

Datum dokončení

31.05.2023

Publicita

Přínos projektu

Realizací tohoto projektu žadatelem povedou k zavádění inovací vyššího řádu a vytvoření produktů konkurenceschopných na světových trzích.