Aplikace eMAN

Hlavním cílem projektu je pomocí VaV činností dosáhnout kvalitativně nových parametrů/vlastností koncepčně nového prototypu/produktu, majících zásadní vliv na jeho vývoj a následně nasazení a úspěšnost
na globálních trzích. Těmito parametry jsou provoz koncového zabezpečovacího zařízení bez nutnosti dosahu elektrické sítě a Wi-Fi sítě;
integrace zabezpečovacích systémů do jednoho unikátního zařízení ovládaného přes chytrý telefon; nízká spotřeba, malé rozměry, minimální výrobní náklady zařízení (nalezení komponentů, adekvátních vlastností); nenáročnost instalace produktu pomocí mobilního zařízení, tzn. snížení nároků na potřebnou infrastrukturu pro obsluhu a servis systému; významný objem bezdrátové komunikace; uvedení nového finálního produktu na trh (proces navazující na ukončený projekt).

Subjekt projektu

eMan a.s.

Kód projektu

EG19_262/0020354

Datum dokončení

31.12.2023

Publicita

Přínos projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí VaV činností dosáhnout kvalitativně nových parametrů/vlastností koncepčně nového prototypu/produktu, majících zásadní vliv na jeho vývoj a následně nasazení a úspěšnost na globálních trzích.