Vývoj pohonné jednotky pro otáčky 18 tisíc RPM

Subjekty

Kód projektu

FW10010503

Datum ukončení

30.06.2026

Popis a cíl projektu

Cílem projektu je pomocí aktivit VaV vytvořit 3 prototypy vrtulových jednotek, přičemž proudové řízení výkonu při využití kapacitorů umožní zlepšení rozběhové charakteristiky motoru a přitom udržení proudové zátěže zdroje.

Vysoké otáčky motoru umožní realizovat podstatně menší zařízení, než jsou běžně dostupná v současnosti. Zároveň lze konstatovat, že současná úroveň mechanických součástek, jako jsou ložiska, běžně umožňuje provozní otáčky okolo 20 tis./min, tj. požadavky na provozní podmínky motoru jsou akceptovatelné.


Přínos projektu

Proudové řízení výkonu ve vysokých otáčkách umožní snížit/řídit spotřebu zařízení a tím realizovat zařízení vhodné k napájení pomocí baterie. To umožní realizovat distribuované mobilní soustavy s maximální úsporou energie.