IIS zdravotník - pacient

Hlavním cílem projektu je Výzkum a vývoj vytvoření moderní IT platformy (software) zajišťující funkci ambulantního informačního systému (AIS) propojeného s řešením digitální kliniky, respektive vzdálené péče. Pomocí tohoto software ke zlepšení zdraví obyvatel ČR/EU (a dalších regionů) prostřednictvím zvýšení kvality, dostupnosti, efektivity zdravotní péče
a posílení odolnosti poskytovatelů zdravotní péče. Nad AIS a digitální klinikou bude vybudována platforma pro analýzu a interpretaci dat na bázi umělé inteligence / strojového učení.

Subjekt projektu

MEDORO s.r.o.

Kód projektu

FW06010667

Datum dokončení

31.12.2025

Partneři výzkumu

Přínos projektu

Předpokládané hlavní výstupy a přínosy projektu zobrazuje následující schéma na stránkách CEP. Specifickým cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti konsorcia uchazečů prostřednictvím dokončení VaV unikátní kombinace technologií.