VaV technologického řešení pro cestování na základě předplatného

Předmětem projektu je výzkum a vývoj technologického řešení (software), které umožní poskytování zcela nových služeb v oblasti cestovního ruchu. Podmínkou obchodní inovace je ale vyřešení komplexního technologického problému. Projekt řeší problém nedostatečné technologické excelence
v oboru služeb pro globální přepravu osob. Za současného stavu poznání není možné využít data z globální přepravy, algoritmizovat je, automatizovat a strojově vytěžit business hodnoty z těchto dat. Kvůli tomu je na trhu nadále nabízen pouze konzervativní transakční model (prodej letenek) a není možné využít principů předplatného, které je obvyklé v jiných oborech zaměřených na koncového spotřebitele.

Subjekt projektu

Kiwi.com s.r.o.

Kód projektu

EG20_321/0025026

Datum dokončení

31.05.2023

Publicita

Přínos projektu

Výsledek projektu umožní disrupci na globálním trhu cestovního ruchu změnou z tradičního transakčního obchodního modelu (nákupu jednotlivých letenek) do zcela nového způsobu obchodování (letecká doprava na bázi předplatného).