Pokročilý SW pro prediktivní řízení spotřeby energie v decentralizovaných energetických soustavách

Subjekty

Kód projektu

FW10010304

Datum ukončení

30. 06. 2026

Popis a cíl projektu

Cílem projektu je IT řešení pro řízení energetických zdrojů na straně spotřeby s predikcí za pomoci SW nástrojů, s prvky umělé inteligence nebo za pomoci neuronových sítí.

Projekt se zabývá výpočetním modelem pro optimalizaci nasazování spotřebičů v LDS (lokální distribuční soustava) s akumulačním členem v závislosti na spotových cenách, případně na diagramu výroby nepredikovatelných zdrojů energie.

Vstupními daty pro optimalizaci budou tepelně technické parametry budovy, data z měření podružných měření, data z MaR instalovaných technologií, předpověď počasí, statistika o typickém příkonu v daném období a údaje o cenách na spotovém trhu.


Přínos projektu

Přínosem budou snížené náklady za energie v dané LDS, pomoc přenosové síti a celkové snížení emisi CO2 v ČR.