Aplikace eMAN - VAV automatizovaných pokladen a příslušenství pro gastroprovoz

Projekt řeší automatizaci větších gastro provozů, kdy vytváří unikátní systém pokladního boxu, chytrých RFID táců a váhových systémů pro zajištění bezproblémového chodu větších jídelních provozů pro minimálně 500 osob (typicky podnikové jídelny, kantýny, rychloobrátkové restaurace). Toto řešení
i s ohledem na současnou pandemickou situaci covid-19 umí eliminovat sociální kontakt u rizikových pracovníků (pokladní), dále zabezpečit provozní úsporu nebo zrychlit výdejní a platební proces. Jak je patrné i z doložených "letter of interest", o výsledné řešení je zájem i mezi velkými hráči na trhu gastro trhu v ČR.

Subjekt projektu

eMan a.s.

Kód projektu

EG20_321/0024871

Datum dokončení

31.05.2023

Publicita

Přínos projektu

Obdobné komplexní řešení není na trhu dostupné. Žadatel tak využil svoje zázemí z pohledu HW a SW vývoje a výzkumu a to jak z pohledu technického, tak lidského potenciálu realizačního týmu a i díky stále cenově dostupnějším komponentům se rozhodl pro řešení VaV projektu v této oblasti, která má za cíl radikálně zvýšit jeho uplatnění na tomto vysoce potenciálním a dosud neobsazeném trhu plné automatizace gastro provozů.