VaV speciální brusky
s programovatelným řízením natáčení brousícího vřeteníku

Předmětem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu prototypu CNC Univerzální hrotové brusky s programovatelným řízením natáčení brousícího vřeteníku, který bude po ukončení realizace projektu uveden na trh. Realizací tohoto projektu žadatelem povedou k zavádění inovací vyššího řádu a vytvoření produktu konkurenceschopného
na světových trzích.

Subjekt projektu

FERMAT Machine Tool, s.r.o.

Kód projektu

EG20_321/0024999

Datum dokončení

31.05.2023

Publicita

Přínos projektu

Cílem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu prototypu CNC Univerzální hrotová bruska s programovatelným řízením natáčení brousícího vřeteníku (CGM-B 60/2000 CNC), který bude po ukončení realizace projektu uveden na trh.