Automatizace
a robotizace


Nástroje využívané v rámci této kompetence jsou nejčastěji spojeny s 3D modelováním a simulací mechanických, fyzikálních a chemických procesů.  

Garant kompetence

Jaromír Hanzal
reditel@ftpark.cz

Expertizy

Automatizace a AI pro analýzu dat

Automatizace a efektivní výroba

Automatizace a robotizace

Robotika založená na senzorech

Společně tvoříme svět, ve kterém se lépe žije


Chcete se dozvědět více o aktivitách FT Parku? Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo pro navázání možné spolupráce.