AI podporovaná detekce a predikce kardiovaskulárních rizik z obrazu očního pozadí

Subjekty

Kód projektu

FW10010347

Datum ukončení

31.12.2025

Popis a cíl projektu

Cílem projektu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče společnosti Aireen s.r.o. prostřednictvím vytvoření software zdravotnického prostředku pro screening chronických diagnóz ze snímků očního pozadí.

Primárním cílem projektu je vytvořit nové modely založené na umělé inteligenci a hlubokém učení, které jsou potřebné pro identifikaci příznaků hypertenzní retinopatie a detekci zesílení, křížení cév a cévní okluze.


Přínos projektu

Nové modely založené na AI budou využívat nové, zatím nepoužité architektury neuronových sítí za účelem dosažení vyšší přesnosti a rychlosti vyhodnocení s nižšími nároky na rozsah a kvalitu vstupních data.