FT Park


Organizace pro výzkum
a šíření znalostí

Kdo jsme?


FT Park je nezávislá výzkumně-vývojová platforma, které se zabývá realizací a podporou výzkumu, vývoje a inovací. Působíme především v oblasti informačních a komunikačních technologií, do kterých dokážeme vnést i společenskovědní kompetence. 

Naším posláním je pomáhat vytvářet nová digitální řešení pro udržitelnější, odolnější a zdravější společnost. Máme širokou síť spolupracujících odborníků a partnerů.

Aplikovaný
výzkum


Řešíme projekty, které mají společenský dopad. Náš program aplikovaného výzkumu podporuje
interdisciplinární přístup, využívání digitálních nástrojů a vlastní aktivitu jednotlivců a týmů při formulaci výzkumných záměrů. Nezávislost na velkých institucích nám umožňuje formulovat svobodně naše cíle a propojovat výrazné individuality. Naše výsledky mají nejčastěji podobu volně šířeného software.

Transfer
znalostí


Věříme, že výzkumné organizace by měly být blízko aplikaci svých výsledků. Transferem znalostí v našich podmínkách rozumíme především licencování výsledků, jakož i realizaci licenčních řízení jako takových. Věnujeme se také šíření výsledků v podobě odborných konferencí a dalších typů setkání odborné komunity v cílových oblastech. Podporujeme rozvoj a vznik spin-off společností.

Kolaborativní
výzkum


Znalostní ekonomika se musí opírat o kolaborativní výzkum. Spolupracujeme s univerzitami, výzkumnými pracovišti a znalostně intenzivními podniky na komplexních víceletých projektech. Jejich výsledky se postupně objevují od mezinárodních letišť až po ordinace praktických lékařů. Spolupráce je klíčovým pilířem, na kterém chceme stavět i do budoucna.

Smluvní
výzkum


Doplňkově se věnujeme hospodářským činnostem. Nejčastěji má podobu smluvního výzkumu,kdy je nositelem zadání klient – zadavatel. Na nás je pak navrhnout optimální řešení. Pomocí analýz, návrhů a doporučení se také podílíme na digitální transformaci podniků z celého Česka
.

Hledáme smysluplná řešení pro odolnější společnost

Zaměřujeme se na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, realizujeme systematické a interdisciplinární projekty v oblastech ICT, včetně digitalizace, elektrotechniky, udržitelného rozvoje a inovačního potenciálu společenských věd.

Sítě spolupráce


Realizované projekty


IIS zdravotník-pacient

Hlavním cílem projektu je Výzkum a vývoj vytvoření moderní IT platformy (software) zajišťující funkci ambulantního informačního systému (AIS) propojeného s řešením digitální kliniky, respektive vzdálené péče.

Safetica - VaV hybridní bezpečnosti dat se ZERO TRUST přístupem

Cílem projektu projektu je prostřednictvím VaV nového konceptu hybridní bezpečnosti dat se ZERO TRUST přístupem vyvinout unikátní software, který bude na datovou bezpečnost aplikovat nejmodernější bezpečnostní přístupy.

VaV technologického řešení pro cestování na základě předplatného

Předmětem projektu je výzkum a vývoj technologického řešení, které umožní poskytování zcela nových služeb v oblasti cestovního ruchu. Výsledek projektu umožní disrupci na globálním trhu cestovního ruchu.

Stavíme na dlouhodobých partnerstvích


Pokud se chcete dozvědět o našich aktivitách, diskutovat o potenciální spolupráci nebo potřebujete pomoc s řešením odborných problémů, neváhejte nás kontaktovat a připojte se do naší výzkumné sítě.

Společně tvoříme svět,
ve kterém se lépe žije