FT PARK


Organizace pro výzkum
a šíření znalostí

Kdo jsme?


FT Park je nezávislá výzkumně-vývojová platforma, které se zabývá realizací a podporou výzkumu, vývoje a inovací. Působíme především v oblasti informačních a komunikačních technologií, do kterých dokážeme vnést i společenskovědní kompetence. 

Naším posláním je pomáhat vytvářet nová digitální řešení pro udržitelnější, odolnější a zdravější společnost. Máme širokou síť spolupracujících odborníků a partnerů.

Sítě spolupráce:

Sítě spolupráce:

Aplikovaný
výzkum


Řešíme projekty, které mají společenský dopad. Náš program aplikovaného výzkumu podporuje
interdisciplinární přístup, využívání digitálních nástrojů a vlastní aktivitu jednotlivců a týmů při formulaci výzkumných záměrů. Nezávislost na velkých institucích nám umožňuje formulovat svobodně naše cíle a propojovat výrazné individuality. Naše výsledky mají nejčastěji podobu volně šířeného software.

Transfer
znalostí


Věříme, že výzkumné organizace by měly být blízko aplikaci svých výsledků. Transferem znalostí v našich podmínkách rozumíme především licencování výsledků, jakož i realizaci licenčních řízení jako takových. Věnujeme se také šíření výsledků v podobě odborných konferencí a dalších typů setkání odborné komunity v cílových oblastech. Podporujeme rozvoj a vznik spin-off společností.

Kolaborativní
výzkum


Znalostní ekonomika se musí opírat o kolaborativní výzkum. Spolupracujeme s univerzitami, výzkumnými pracovišti a znalostně intenzivními podniky na komplexních víceletých projektech. Jejich výsledky se postupně objevují od mezinárodních letišť až po ordinace praktických lékařů. Spolupráce je klíčovým pilířem, na kterém chceme stavět i do budoucna.

Smluvní
výzkum


Doplňkově se věnujeme hospodářským činnostem. Nejčastěji má podobu smluvního výzkumu,kdy je nositelem zadání klient – zadavatel. Na nás je pak navrhnout optimální řešení. Pomocí analýz, návrhů a doporučení se také podílíme na digitální transformaci podniků z celého Česka
.

Hledáme smysluplná řešení pro odolnější společnost

Zaměřujeme se na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, realizujeme systematické a interdisciplinární projekty v oblastech ICT, včetně digitalizace, elektrotechniky, udržitelného rozvoje a inovačního potenciálu společenských věd.

Realizované projekty


IIS zdravotník-pacient
Medoro, ČVUT

Hlavním cílem projektu je Výzkum a vývoj vytvoření moderní IT platformy (software) zajišťující funkci ambulantního informačního systému (AIS) propojeného s řešením digitální kliniky.

VaV hybridní bezpečnosti dat se ZERO TRUST přístupem
Safetica

Cílem projektu projektu je prostřednictvím VaV nového konceptu hybridní bezpečnosti dat se ZERO TRUST přístupem vyvinout unikátní software, který bude na datovou bezpečnost aplikovat nejmodernější bezpečnostní přístupy.

SW pro prediktivní řízení spotřeby energie
Východočeská energie, ČVUT

Cílem projektu je IT řešení pro řízení energetických zdrojů na straně spotřeby s predikcí za pomoci SW nástrojů, s prvky umělé inteligence nebo za pomoci neuronových sítí.

Číst více >

Stavíme na dlouhodobých partnerstvích


Pokud se chcete dozvědět o našich aktivitách, diskutovat o potenciální spolupráci nebo potřebujete pomoc s řešením odborných problémů, neváhejte nás kontaktovat a připojte se do naší výzkumné sítě.

Jaromír Hanzal
ředitel
+420 732 737 030

Rudolf Holík
tajemník, člen správní rady
tajemnik@ftpark.cz

Společně tvoříme svět,
ve kterém se lépe žije