Safetica - VaV hybridní bezpečnosti dat se ZERO TRUST přístupem

Cílem projektu projektu je prostřednictvím VaV nového konceptu hybridní bezpečnosti dat se ZERO TRUST přístupem vyvinout unikátní software, který bude na datovou bezpečnost aplikovat nejmodernější bezpečnostní přístupy kolem Zero trust, vyvinutý pro moderní antivirový segment a moderní identity management.

Subjekt projektu

Safetica a.s.

Kód projektu

FW06010666

Datum dokončení

30.06.2024

Partneři výzkumu

Přínos projektu

Cílem VaV je softwarové řešení hybridní datové bezpečnosti pro ochranu citlivých dat ve firmách a institucích veřejného sektoru, které nemají jednoduchý fyzický perimetr a jejich provoz je postaven nad cloudovými službami.